Tre vanliga missförstånd kring fakturabelåning

28 december 2021 • Tips • Finansiering

Fakturabelåning som finansieringsform för företag har funnits länge. Först genom de stora bankerna och kreditbolagen, därefter har en rad mindre och mellanstora finansbolag börjat erbjuda tjänsten. Numera har flexibla och automatiserade lösningar gjort det ännu enklare att belåna fakturorna. Trots detta finns det fortfarande många missförstånd kring fakturabelåning. Här reder vi ut några av de vanligaste och berättar lite mer om fördelarna med tjänsten.

portrait

Här är de tre vanligaste missförstånden kring fakturabelåning.

 1. Det är bara företag med dålig ekonomi som behöver belåna sina fakturor 
  Fakturabelåning är en modern finansieringsform och vår erfarenhet är att det är de mest framåtlutade företagen, de som är om sig och kring sig, som ser möjligheterna med fakturabelåning.

  Ett bra och snabbt kassaflöde är ofta en förutsättning för att kunna växa som bolag och jämfört med andra finansieringsformer ger fakturafinansiering faktiskt ofta bättre kreditvillkor. Så nej, kunderna har ingen anledning att tro att det går dåligt för företaget om ni belånar fakturorna. Tvärtom faktiskt.

 2. Fakturabelåning är dyrt och äter upp hela vinsten 
  Alla företag behöver se över sin verksamhet och effektivisera sin vardag, inte bara kredit- och lånevillkor utan också många andra administrativa kostnader. Vem tar hand om fakturaadministrationen på ditt företag idag? Vem bevakar att betalningarna kommer in i tid? Vem skickar ut påminnelser och inkassokrav? Sköts det av olika externa leverantörer eller internt på företaget?

  Med fakturabelåning tar du ett helhetsgrepp om alla dessa delar av verksamheten, frigör resurser och minskar kostnader. 

 3. Du lämnar över kontrollen av dina kunder till finansbolaget
  Med fakturabelåning pantsätter du visserligen fakturorna hos en bank eller finansbolag, men du äger dem fortfarande och har alltid sista ordet kring hanteringen. Genom ett gränssnitt har du alltid full insyn i hanteringen och kan alltid stoppa fakturor, lämna anstånd, ge rabatter m.m.

  Det är alltså ingen skillnad på hur ni skulle hantera slutkunder och fordringar om fakturorna belånas jämfört med om ni skulle skicka ut dem själva.

 

Så, nu har vi rett ut några av missförstånden kring fakturabelåning. Här kommer ytterligare några argument för att belåna fakturorna:

 • Faktureringen blir av och sker regelbundet
 • Du slipper vänta på betalningen i 30 dagar eller mer
 • Företagets kassaflöde och likviditet blir bättre
 • Större delen av fakturans värde (ofta 70–80%) får du direkt och du kan snabbt återinvestera pengarna i verksamheten
 • Med kundreskontran som säkerhet får du ofta bättre kreditvillkor än med alternativa finansieringsformer
 • Det frigör tid för företaget 
 • Med en enkel och automatiserad process skickas faktureringsunderlaget till oss och vi tar hand om resten
 • Du slipper kontrollera att kunderna betalar i tid och hantera påminnelser och inkasso, det tar vi hand om
 • Betalningsmoralen hos mottagaren ökar vanligtvis då ett finansbolag skickat ut fakturan

Låter det som att fakturabelåning skulle kunna vara en bra finansieringsform för ditt företag? Hör av dig till Per Cedersten, Head of Partner Sales,  +46 (0)703 89 70 99