Så frigör ni kapital med factoring

08 mars 2022 • Artiklar • Fakturering

Vad innebär egentligen factoring och hur kan ert företag använda factoring för att frigöra kapital inom företaget samtidigt som ni skapar ett jämnare kassaflöde? Här kan du läsa allt om vad factoring är och hur det fungerar!

portrait

Vad är factoring?

Förenklat så innebär factoring att ett företag säljer eller belånar sina fakturor till en bank eller ett finansbolag. Du som företagare kan alltså välja att sälja din faktura, för att således få betalt innan förfallodagen har inträffat. Det finns några olika varianter av factoring som är viktiga att hålla reda på. Dessa påverkar nämligen risken som säljaren eller köparen av fakturan tar.

Olika typer av factoring

I Sverige används främst tre typer av factoring:

  • Fakturaköp utan regress
  • Fakturaköp med regress
  • Fakturabelåning

Fakturaköp utan regress betyder att factoringföretaget, på pappret, står för risken om fakturan inte blir betald av kunden, medan det motsatta gäller för fakturaköp med regress. Ett fakturaköp med regress betyder alltså att factoringföretaget inte tar någon risk mot slutkunden. Blir inte fakturan betald av kunden så går den tillbaka till företaget. 

Fakturabelåning betyder att företaget intecknar och belånar sin faktura, vanligtvis mellan 70-90% av fakturabeloppet. I denna variant måste företaget meddela kunden om överlåtelsen av fakturan. Det görs enklast genom en tilläggstext på fakturan.

Varför använder företag factoring?

Företag kan välja att använda factoring eller fakturaköp för att skapa ett jämnare kassaflöde och / eller förbättra sin likviditet. Ett exempel på sektorer där factoring är vanligt använt är inom byggbranschen och entreprenader, där fakturor ofta kan ha löptid på flera månader eller tills projektet är slutfört. Även företag som jobbar med säsongsvariationer eller har långa betaltider mot större företag har nytta av belåningen. Problemet med sådana fakturor är att det fortfarande finns löpande utgifter som skatter, löner, och kontorskostnader. Factoring kan alltså vara ett sätt för företag att skapa ett jämnare kassaflöde och sluta agera bank för att betala alla utgifter under tiden de väntar på att fakturan ska bli betald.

Fördelar med factoring

Sluta agera bank.

Som företag har man löpande utgifter i form av kontor, material, löner, skatter, moms - listan kan bli lång. Har man då fakturor med lång löptid så måste företaget använda pengar som redan finns i företaget för att täcka alla dessa utgifter. För vissa företag är detta ett större problem än för andra, men en sak som är densamma för alla företag är att likviditeten påverkas negativt. Man kan alltså med factoring sluta agera bank för att täcka löpande utgifter samtidigt som likviditeten inte sjunker.

Jämnare kontantflöde och bättre likviditet med factoring.

Man kan alltså skapa ett jämnare kontantflöde och en förbättrad likviditet genom factoring. Att ha en högre likviditet inom företaget kan ge många fördelar, inte minst ger det en ekonomisk trygghet för företaget i fall av oväntade situationer eller utgifter. 

Factoring kan även vara ett attraktivt val för nystartade företag eller frilansare som behöver förbättra företagets likviditet eller införskaffa material för att få verksamheten att växa. Genom att sälja eller belåna sina fakturor kan verksamheten alltså fortsätta som vanligt, utan att invänta nästa betalning. 

Vill du veta mer om hur factoring kan frigöra kapital för ditt företag? Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Mattias Blomberg

Head of Sales, PayEx Sverige

Mejla mig

Du kanske också är intresserad av

18 maj 2022 • Tips • Fakturering

Faktureringsrutiner - 5 bra saker att tänka på

Fakturering kan ta upp mycket av ens tid, därför är det viktigt att hitta bra lösningar för att kunna effektivisera och ha en så bra faktureringsrutin som möjligt. Här delar vi 5 tips för dig som vill förenkla din fakturering.
Ta mig till listan
10 februari 2022 • Tips • Fakturering

Automatiserad fakturering med fingertoppskänsla – checklista

Det finns nästan alltid potential att förbättra ett företags faktureringsprocess, vare sig det handlar om fakturering till andra företag eller till privatpersoner. På PayEx kan vi erbjuda dig en faktureringsprocess, som trots att den är helt automatiserad hanterar dina fakturor med fingertoppskänsla.
Kolla våra tips och enkel checklista
10 februari 2022 • Artiklar • Fakturering

Så kan vi hjälpa dig att sätta kunden i fokus

Som företagare vet du att det är mycket dyrare att skaffa en ny kund än att behålla en gammal. Därför bör du såklart göra allt för att kundresan ska bli så enkel som möjligt. Ändå är det av olika skäl oundvikligt att förlora kunder då och då, vilket du lyckligtvis kan dra viktiga lärdomar av.
Läs mer om hur du får lönsammare kunder