När Sparbankerna bad oss om en lösning föreslog vi Fakturabelåning.

07 juli 2021 • Kundcase • Finansiering

Med PayEx som partner fick Sparbankerna färdiga system och en IT-struktur som annars kräver stora investeringar. Sedan starten har samarbetet växt och utvecklats till att nu innefatta flera hundra företagskunder.

Den svenska Sparbanksrörelsen har varit avgörande för företagande, tillväxt och välstånd i två sekler. Idag finns det 58 separata banker inom Sparbankernas riksförbund, från Skåne till Kiruna i Norr. När Sparbankerna inledde sitt samarbete med oss 2004 sökte man en partner med tillräcklig kapacitet och personal som var produktkunnig och kunde bistå med säljstöd.

Vi tog fram en helhetslösning med tjänsten Fakturabelåning, som på ett smidigt sätt löser företagskundernas behov av rörelsekapital. Vi hanterar hela fakturaprocessen: från kreditbevakning, reskontrahantering och distribution till påminnelseservice och inkasso.

Våra produktspecialister bistår med säljstöd, utbildning och coachning. Vi hjälper också till med avtalshantering, onboarding samt sälj- och kundsupport. Med PayEx som partner fick Sparbankerna färdiga system och en IT-struktur som annars kräver stora investeringar. Sedan starten har samarbetet växt och utvecklats till att nu innefatta flera hundra företagskunder.

Sedan vårt samarbete med PayEx startade har jag upplevt att det alltid funnits en god affärsrelation. PayEx värnar om våra kunder genom en hög servicenivå, vilket är väldigt viktigt för oss Sparbanker. Jag ser positivt på ett fortsatt samarbete med PayEx

Gustav Damborg Affärsutvecklare Sparbanken Alingsås