Payex Faktura


När du väljer att betala med PayEx Faktura betalar du först efter att din vara skickats och du slipper uppge dina kort- eller bankuppgifter. Smidigt och säkert.

  • Din faktura skickas till din e-postadress eller din folkbokföringsadress
  • Kredittid alltid minst 14 dagar *
  • Fakturan skickas först då sin vara skickats
  • Du behöver inte lämna ut dina kreditkortsuppgifter
  • Få full koll på dina fakturor i vår portal My PayEx
  • Möjlighet till en flexibel delbetalning av din PayEx Faktura genom att omvandla din faktura till PayEx Konto delbetalning**

* Handlaren du köpt din vara av kan, när det så särskilt anges i kassan, erbjuda en kredittid på 30 dagar från fakturadatum.

Betalningsvillkor

Kredittiden beräknas från fakturadatum och är normalt 14 dagar. Vid utebliven betalning tillkommer en kostnad för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. eller motsvarande lag som ersätter denna, f.n. 60 kronor samt dröjsmålsränta om 19% plus gällande referensränta, dock lägst 20%. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader tillkommer.

När du väljer PayEx Faktura övertar PayEx rätten att få betalt och din betalning av fakturan ska därmed gå till PayEx.

Kreditprövning och inhämtning av adressuppgifter

När du genomför ett köp genomförs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning inhämtas. Så som ett helägt dotterbolag till Swedbank inhämtar PayEx, i förekommande fall och då sådan information finns tillgänglig, kredit- och betalningsinformation om dig från Swedbank. Kreditupplysning kan även inhämtas från externa affärs- och kreditinformationsföretag så som t.ex. UC. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post eller e-post, enligt din preferens.

Information om dina adressuppgifter inhämtas från Statens personadressregister, SPAR.

**Välj att delbetala din PayEx Faktura genom PayEx Konto

Vill du delbetala ditt inköp som du fått som PayEx Faktura? PayEx erbjuder dig en möjlighet att på ett enkelt sätt delbetala ditt inköp genom PayEx Konto. Under förutsättning att du blir godkänd vid kreditprövning får du ett avtal om kontokredit med PayEx Sverige AB, 556735-5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. När du öppnar kontokrediten fastställs en övre kreditgräns som motsvarar ditt första inköp. Efter hand som du betalar din tidigare skuld kan du lägga till nya inköp upp till den övre kreditgränsen. Kreditgränsen kan höjas efter särskild överenskommelse och ny kreditprövning

Alla dina inköp som du väljer att delbetala samlas på ett konto som aviseras månadsvis. Lägsta belopp att betala per månad är för närvarande 1/20 av utnyttjad kredit, dock lägst 100 kronor. Du ska också betala ränta på obetald kredit med gällande referensränta + 17,45% per år, dock lägst 18,00 % per år och aviavgift med för närvarande 29 kronor per avi.

Exempel effektiv ränta: Om ett kreditbelopp på 10 000 kronor avbetalas på 12 månader, där räntan är 18,00% per år på utestående kreditbelopp och aviavgiften 29 kronor per avi, blir den effektiva räntan 26,88 %.

Om du väljer att omvandla din PayEx Faktura till delbetalning genom PayEx Konto gäller följande allmänna villkor.

Här hittar du även Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation för PayEx Konto.

Personuppgiftshantering

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till PayEx. Vi gör allt vi kan för att skydda dem, förhindra att obehöriga kan komma åt dem, tillse att de är korrekta, bara behandlas för de ändamål uppgifterna har samlats in och rensas när de inte längre behöver bevaras med hänsyn till ändamålet, av säkerhetsskäl eller enligt annan lag.

Dina personuppgifter behandlas bl.a. i syfte att leverera den betalmetod du valt, utföra kundanalyser, kommunicera med dig via marknadsföring eller undersökningar, utföra kreditkontroller och identifikationskontroller samt för att uppfylla regulatoriska krav så som t.ex. att arbeta för att motverka bedrägerier eller penningtvätt och finansiering av terrorism. Klicka här för att läsa mer om hur PayEx hanterar personuppgifter.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta PayEx via några av de kontaktvägar som erbjuds på vår hemsida https://payex.se/kundservice/privatkund/

Kontaktuppgifter för PayEx-koncernens bolag finns tillgängliga på PayEx webbplats på http://payex.se/om-payex/foretagsinformation/

Klagomål

För oss på PayEx är det väldigt viktigt att du som kund är nöjd med vårt bemötande och med våra tjänster. Är du missnöjd med något vill vi därför gärna veta varför.

Gäller dina synpunkter ett specifikt ärende eller fordran kontaktar du med fördel vår kundservice. Kontaktuppgifter till kundservice hittar du på alla våra försändelser eller via http://payex.se/kundservice/privatkund/

Är du inte nöjd med svaret från kundservice eller om du har synpunkter eller klagomål på hur PayEx sköter sin verksamhet är du välkommen att mejla till oss. Du når oss via complaint@payex.com. Du kommer då att få ditt ärende utrett av PayEx klagomålssamordnare. Alla klagomål hanteras enligt vår klagomålspolicy vilket innebär att du ska få snabb och saklig återkoppling.

I det fall som du inte kommer överens med PayEx kan du även vända dig till konsumentvägledare i din kommun eller till Konsumenternas Bank- och finansbyrå (www.konsumenternas.se) för rådgivning. Vill du få tvist prövad så kan du också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se) eller till domstol (www.domstol.se). PayEx tillsynsmyndighet Finansinspektionen nås på adress Box 78821, 103 97 Stockholm (www.fi.se).

 

Detta dokument uppdaterades senast den 15 maj 2019.