Företagsinformation

Här hittar du information om PayEx-koncernens olika bolag.

 

Tjänsteområden 

Genom affärsområdet PayEx Ledger & Factoring erbjuds kundreskontra, fakturering, inkasso & efterbevakning, billing & CRM. 
Genom affärsområdet Swedbank Pay marknadsförs betallösningar för internet, mobil och fysisk handel samt konto
krediter för delbetalning av inköp hos anslutna handlare. 

PayEx i Sverige

Swedbank PayEx Holding AB, org. nr. 556714-2798.
Kontor i Stockholm och Visby. Koncernens moderbolag.
Säte: Stockholm

PayEx Invest AB, org. nr. 556677-4781
Kontor i Stockholm och Visby. Förvaltar koncernens fastigheter mm.
Säte: Stockholm

PayEx Sverige AB, org. nr. 556735-5671
Säte: Stockholm. Kontor i Stockholm och Visby. Kreditmarknadsbolag som utför samtliga finansiella tjänster inom PayEx. PayEx Sverige AB erbjuder även faktura- och reskontratjänster.

Genom affärsområdet Swedbank Pay erbjuder PayEx Sverige AB nät- och mobilbetalning, betalningsterminaler m.m. PayEx inkasso- och finansiella verksamhet bedrivs med auktorisation från Finansinspektionen.

Adress i Stockholm
Kungsgatan 36
SE-111 35 Stockholm
Växel: +46 8 20 24 00
E-post: info@payex.com

Adress i Visby
S:t Hansplan 1
SE-621 88 Visby
+46 8 20 24 00
E-post: info@payex.com

Faktureringsadress
PayEx Sverige/Holding/Invest
c/o PayEx Sverige AB
Box 1236
621 23 Visby
e-post: levfaktura@payex.com

PayEx i Norge

PayEx Norge AS, org. nr. 979 315 503
Säte: Oslo. Erbjuder Fakturerings- och reskontratjänster, inkassotjänster.

Genom affärsområdet Swedbank Pay erbjuder PayEx Norge AS betaltjänsterna penningöverföring och genomförande av betalningstransaktioner, internet- och mobilbetalning, betalningsterminaler, m.m. PayEx inkassoverksamhet bedrivs med auktorisation från Finanstilsynet i Norge.

Adress
Kongensgt 6, 0153 Oslo
Postboks 613, 0106 Oslo
Växel: +47 22 03 63 00
e-post: info@payex.com

PayEx i Danmark

PayEx Danmark A/S, org. nr. 70986914
Säte: Köpenhamn.  Erbjuder fakturerings- och reskontratjänster, inkassotjänster.

Genom affärsområdet Swedbank Pay erbjuder PayEx Danmark A/S betallösningar som internett- och mobilbetalning samt betalningsterminaler, m.m.

Adress
Kejsergade 2, 4. sal
DK-1155 København K
Växel: +45 3312 1030
e-post: info@payex.com

PayEx i Finland

PayEx Suomi Oy, org. nr. 215 68 11-3
Hemort: Lahti.  Erbjuder fakturerings- och reskontratjänster, inkassotjänster.

Genom affärsområdet Swedbank Pay erbjuder PayEx Suomi Oy betallösningar som internet- och mobilbetalning samt betalningsterminaler, mm. PayEx inkassoverksamhet bedrivs med auktorisation av Regionförvaltningsverket i södra Finland.

Adress
Askonkatu 9
15100 Lahti
PL 178
Växel: +358 20 140 4200
Fax: +358 (0) 10 835 9
E-post: info@payex.com

Fler förslag för dig

Om PayEx

Vi består av två affärsområden som erbjuder tjänster inom bl.a. betalningar, fakturering och inkasso. Vi har kontor i Norden och Baltikum.

 

Vill du veta mer om oss?

Vår koncernledning

Tillsammans med våra fantastiska medarbetare arbetar PayEx Groups ledning för att ständigt utveckla vår bransch.

Lär känna vår koncernledning

Vill du veta mer om våra tjänster?

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster inom fakturering, finansiering och inkassso som förenklar vardagen för stora och komplexa organisationer.

Låt oss berätta mer!