PayEx logo

Finansiering

Med Fakturabelåning ger vi dig bättre förutsättningar för ökad försäljning och fler kunder.

PayEx kan erbjuda dig som kund mer finansiell kraft till din verksamhet. Genom Fakturabelåning får du ökad likviditet så att du lättare kan investera på nytt. Det ger bättre förutsättningar för ökad försäljning och fler lojala kunder. Vi kan även ge finansieringslösningar åt dina kunder.

PayEx Butikskonto

Ge dina kunder möjligheten att delbetala sina inköp. Tillsammans med dig bestämmer vi avgifter, ränta och kreditbelopp baserat på dina kunder och din verksamhet.

 

Starkare finanser med Fakturabelåning

Ett sätt att öka likviditeten är att använda kapitalet som är bundet i obetalda fordringar. En av fördelarna med Fakturabelåning är att belåningsgraden är högre än vid checkkredit. En annan fördel är att krediten kan anpassas till säsongssvängningar och växa i takt med en ökad försäljning. Fakturabelåning är en trygg och flexibel finansieringsform där krediten anpassas till ditt företags utveckling och fakturering.

Investera mera med PayEx

Få kraft att växa

Med PayEx finansieringslösningar får du möjlighet att investera på nytt.

Öka ditt kassaflöde

Redan påföljande dag kan ditt företag ha ett förskott på upp till 100 % av fakturabeloppet

Minska dina förluster

Minska dina kreditförluster och vårda dina kundkontakter med PayEx Inkassoservice.

Vi kan rådgivning

Vi ger dig personlig handledning och enklare juridisk rådgivning via kundservice.

Ansök om finansiering idag

Fakturavolym

0
0
10000+

Vill du hellre ringa eller maila oss för att diskutera våra tjänster?

TELEFON:

08-411 97 40

E-POST:

sales@payex.com