PayEx Checkout
Datum för ikraftträdande 2016-04-20

Behandling av personuppgifter


PayEx är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas om kunder som betalar med PayEx Checkout. Genom att betala med PayEx Checkout godkänner du att PayEx behandlar dina personuppgifter på det sätt som anges nedan:

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna är PayEx Sverige AB, organisationsnummer 556735-5671 (”PayEx”). Kontaktinformation till PayEx:


Postadress: S:t Hansplan 1, 621 88 Visby
E-post: info@payex.com
Telefonnummer: +46 (0)8 20 24 00

PayEx behandlar personuppgifter för att kunna identifiera och kreditpröva kunderna och för att PayEx skall kunna fullfölja avtalet med Säljaren och tillvarata sin rätt, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att bättre kunna värdera risker och undvika bedrägerier, få ett bättre beslutsstöd vid inkasso och för att utveckla PayEx produkter och tjänster. PayEx sparar även dina personuppgifter för att förenkla betalningen nästa gång du väljer att betala med PayEx Checkout.


Följande uppgifter kan komma att behandlas:

  • Namn, personnummer, adress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, kontokortsnummer (inklusive CVC-nummer och utgångsdatum) och IP-nummer.
  • Transaktionsuppgifter, betalnings- och orderinformation.
  • Uppgifter om sända avier och krav och andra åtgärder som vidtagits med anledning av köpet hos Säljaren, d) uppgifter om eventuella reklamationer och andra kontakter som PayEx haft med Kunden gällande köpet.
  • Ekonomisk information, exempelvis inkomstuppgift och information om betalningsanmärkningar som behövs för kreditprövning och för beslut om lämpliga inkassoåtgärder i de fall betalning inte sker som överenskommet.


Köparen samtycker även till att personuppgifter behandlas i marknadsföringssyfte, tex i syfte att kunna lämna information till Köparen (per brev, e-post eller på annat sätt) om vilka tjänster som erbjuds av PayEx eller någon av PayEx godkänd samarbetspartner. Köparen kan när som helst återkalla ett samtycke att behandla personuppgifter enligt denna punkt genom att sända ett e-postmeddelande till ehandel@payex.com eller annan adress som PayEx anvisar.

De uppgifter som behandlas, samlas in från Säljaren av vara/tjänst som transaktion/fordran avser, från Kunden själv, från kreditupplysningsföretag, från externa register exempelvis från skattemyndighetens folkbokföringsregister, samt i de fall fordran drivits vidare till kronofogdemyndighet eller domstol från dessa. PayEx förpliktar sig att behandla uppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), att rätta felaktiga uppgifter och att gallra uppgifter som inte behöver sparas längre enligt lag eller för att uppfylla de ändamål för vilket de samlats in.

Uppgifterna kan lämnas ut till personuppgiftsbiträde, underleverantör, samarbetspartner och till domstol eller myndighet som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till andra e-handlare där du gör dina inköp.

Uppgift om betalningsförsummelser, beviljade krediter, eller kreditmissbruk kan av PayEx komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m. fl. i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173). Bland annat lämnas uppgift om krediter till UC:s kreditregister*.

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få veta vilka uppgifter som PayEx behandlar om dig. Om du vill ha denna information ska du inkomma med en skriftlig, personligen undertecknad, begäran till PayEx (se adress ovan).

* Om Kreditregistret: De krediter som ingår i registret är blanco-, borgens-, avbetalnings- och kontokrediter samt bolån som lämnats av banker och kreditmarknadsbolag. UC redovisar utnyttjade och beviljade krediter samt antal krediter och uppgift om kreditgivare. Uppgifterna är tillgängliga för banker och kreditmarknadsbolag som själva rapporterar in dessa uppgifter.