PayEx logo

Historien om PayEx

Sidan är under utveckling.

1972 Max Hansson startar Faktab på Gotland
1972 startade Max bolaget Faktab som senare skulle komma att bli PayEx. Han tog då över det enformiga mekaniska pappersarbetet från sina dåvarande kunder och effektiviserade det. Samma formula används än idag och med nya tider följer nya möjligheter. Det som en gång började med karbonpapper är idag PayEx - Nordens enda heltäckande koncern inom betalningar.
2013 Händelse
Beskrivning av händelsen
2014 Händelse
Beskrivning av händelsen.
2015 Händelse
Beskrivning av händelsen.