Så skräddarsyr du företags finansiering

09 juli 2021 • Tips • Finansiering

Det finns många anledningar till att ett företag behöver finansiering. Det kan till exempel handla om investeringar som måste göras för att företaget ska kunna växa. Eller att förbättra likviditeten och jämna ut återkommande svackor i försäljningen. Finansieringen kan ske genom till exempel banklån eller checkkrediter. En annan beprövad och prisvärd finansieringsform är att använda företagets kundfordringar. Men innan du bestämmer vilken typ av finansiering ditt företag behöver bör du ställa dig några viktiga frågor. Självklart hjälper vi dig med svaren!

Börja med att fundera över varför ditt företag behöver finansiering.

  • Vad vill du uppnå med en finansiering?
  • Vilket mervärde ska finansieringen ge till verksamheten?
  • Vad är företaget berett att avstå från för att lyckas få igenom en finansiering?
  • Hur mycket ska leverantören av finansieringslösningen synas mot företagets kunder?
  • Ska företagets kunder uppleva finansieringslösningen som en satsning från företagets sida?
  • Är det likviditetsbehovet som initialt är viktigast och hur stort cashflow behövs?
  • Vill du minska eller helt göra dig av med företagets kreditrisker?
  • Vill du periodvis se till att KPI:er och nyckeltal ligger enligt plan genom att till exempel sälja av fordringar och se till att kundreskontran ser bra ut?
  • Finns det ett behov av att omedelbart sälja fordringar för att förbättra företagets balansräkning och få bort fordringen ur bokföringen (offbalance-lösning)?
  • Vill du få bättre cashflow men känner dig trygg med att företaget behåller kreditrisken mot sina kunder?

PayEx finansierar

Vi skräddarsyr finansieringen efter ditt företags behov. Vi kan till exempel löpande köpa fordringar, utställda fakturor eller kontrakt. Ett annat alternativ är att belåna de utestående fordringarna.

Vi anpassar alltid lösningarna efter våra kunders behov, exempelvis vilka som ska ges behörighet att arbeta i systemet. Givetvis finns det lagar och regler som måste följas när ett företag väljer finansieringslösning. Där ligger vi långt framme och har byggt upp en egen enhet inom credit, legal, compliance och risk, så att vi ska kunna ta fram lösningar som följer aktuellt regelverk och håller över tid.

Vår prissättning baserar vi bland annat på en riskbedömning utifrån vilken bransch ditt företag är i samt företagets ekonomi och framtidsutsikter.

Du kan naturligtvis välja att lägga fakturerings- och finansieringslösningar på olika partners, men det finns goda skäl att lägga allt hos samma leverantör. När vi får en överblick över hela flödet – med allt från fakturering, kundfordringar, reskontra och finansieringsbehov – kan vi ta fram en prisvärd lösning som passar just ditt företag och det blir enklare att skapa en sammanhållen kundupplevelse. Du slipper dessutom förhandla med flera parter.

Kundresan

Oavsett affärsupplägg ser vi alltid till att dina kunder får en så bra och enkel kundresa som möjligt. Det är oftast bäst att vi syns så lite som möjligt, om det inte legalt eller hanteringsmässigt är ett måste att vi finns med. Det är ju ditt företag som ska äga kundrelationen och utveckla affären utan att vi står i vägen. Vårt jobb är att skapa förutsättningar för dig att öka företagets affärer och skapa fler nöjda kunder. Kort om några finansieringsformer

Belåning

Köp

Köp med regress
Du får oftast 90–70 % av värdet direkt. Resterande 10–30% får du när fordran är betald. Du får 100 % av värdet direkt. Du får 100 % av värdet direkt.
Din kundfordran pantsätts till PayEx och du behåller kreditrisken. Passar dig som har behov av cashflow för större delen av fakturans värde för att t. ex. balansera säsongsvariationer i försäljning eller är på väg att expandera inom ett nytt område. Din kundfordran köps av PayEx, som tar över kreditrisken. Passar dig som har behov av större delen av fakturans värde initialt. Kan vara en något dyrare finansieringsform, som dock ger dig större förutsägbarhet Din kundfordran köps av PayEx. Du behåller kreditrisken och måste köpa tillbaka kundfordran om den inte betalas inom X avtalade dagar. Passar dig som har behov av maximalt cashflow och minimal administration. Du känner dina kunder och väljer att behålla kreditrisken, vilket gör finansieringsformen billigare än köp.
Du betalar en limitavgift, ränta och en hanteringsavgift.
Ett bra och billigare alternativ när du vet att dina kunder betalar sina fakturor i tid.
Du betalar en procentsats av kundfordran + eventuell hanteringsavgift. Du betalar en procentsats + eventuell hanteringsavgift.
Ett bra och billigare alternativ när du vet att dina kunder betalar sina fakturor i tid.

Mattias Blomberg

Head of Sales, PayEx Sverige

Mejla mig

Du kanske också är intresserad av

24 juni 2021 Kundcase • Finansiering

När Sparbankerna bad oss om en lösning föreslog vi Fakturabelåning.

Med PayEx som partner fick Sparbankerna färdiga system och en IT-struktur som annars kräver stora investeringar. Sedan starten har samarbetet växt och utvecklats till att nu innefatta flera hundra företagskunder.
Vill du veta mer om samarbetet med Sparbankerna och vår tjänst Fakturabelåning?