PayEx logo

Välkommen till Kundservice

Välj din kategori nedan

Butikskonto

Här hittar du svar på våra vanligaste frågor. För att öppna svaret klickar du på plustecknet. Välkommen att kontakta oss om du inte hittar det du letar efter.

Har PayEx möjlighet att höja kundens kredit i efterhand?

Nej , i dagsläget finns ingen möjlighet att höja kundens kredit. Önskar kund en högre kredit måste kunden fullbetala och avsluta den befintliga och på nytt ansöka om en kontokredit med önskat kreditbelopp.

Kan vi erbjuda vår kund två kontokrediter?

Nej, kund tillåts bara en aktiv kontokredit åt gången.

Hur vet vi att transaktionen har gått igenom?

När en transaktion blivit registrerad får man en bekräftelse direkt om den gått igenom eller inte.     

Har vi möjlighet att se hur mycket av kundens kredit som är disponibel?

Den disponibla krediten visas på samma sida som man registrerar transaktioner.

Kan kund ha medsökande på sin kontokredit?

Nej, kontokrediten kan endast tecknas av en privatperson.

När kommer köprapporten och utbetalningen ifrån PayEx?

PayEx redovisar försäljning och genomför utbetalningen dagen efter genomförd transaktion/er.

Kan kund erbjudas autogiro eller E-faktura?

Nej, i dagsläget erbjuds varken autogiro eller e-faktura.

Har vi möjlighet att kreditera ett köp?

Om ni behöver korrigera en tidigare inlagd och utbetald transaktion behöver ni skicka in en kreditering på aktuell transaktion till PayEx. 

Sänd ett mail till PayEx och ange följande: 

• Kundens Kontonummer

• Datum som transaktionen registrerades

• Belopp som ska krediteras.   

• ID-nummer för Butiken.  

• Ange Kreditering i ämnesraden och skicka mailet till: creditaccount.client@payex.com  

När krediteringen är utförd kommer PayEx  skicka en bekräftelse via mail.  

Om krediteringen nekas kommer ni att meddelas via mail eller via telefon ifrån PayEx.

Tänk på att efter utförd kreditering kommer ett negativt saldo att uppstå på ert utbetalningskonto. I första hand ska det negativa saldot regleras med nya köp/transaktioner tills utbetalningskontot är balanserat till ett positivt saldo. PayEx kan även göra bedömningen att ni behöver betala in aktuellt belopp på kundens kontrakt för att undvika att ett minussaldo uppstår. I andra hand skickar PayEx en faktura på utbetalningskontots minussaldo för reglering.

Vart hittar jag användarmanualen för Butikskontoportalen?

Du hittar användarmanualen här.

Du kan alltid kontakta oss via e-post. Vi arbetar för att svara inom 24 timmar på vardagar.

butikskonto.client@payex.com

Välkommen att ringa oss på vardagar kl 08-17. För snabbare service ber vi dig att ha dina uppgifter tillhands.

+46 498 20 20 90