PayEx logo

Information om fusionen mellan PayEx Sverige AB och PayEx Credit AB

PayEx Credit AB är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Som en del i vår ambition att öka vårt finansiella tjänsteutbud inom hela PayEx har vi beslutat att verksamheten inom PayEx Sverige AB ska slås samman med PayEx Credit AB.

Sammanslagningen kommer att ske genom en fusion där PayEx Sverige AB, org.nr 556174-3914, fusioneras in i PayEx Credit AB, org.nr 556735-5671. PayEx Credit AB övertar samtliga rättigheter och skyldigheter från PayEx Sverige AB. I samband med fusionen byter PayEx Credit AB namn till PayEx Sverige AB.

Efter genomförd fusion blir namnet PayEx Sverige AB, org.nr 556735-5671. Fusionen beräknas vara genomförd under november 2016.

 

Vad betyder det här för Er som kund eller samarbetspartner?

Fusionen medför inte någon förändring för Er. Våra befintliga avtal behöver inte skrivas om utan fortsätter att gälla med oförändrade villkor. Likaså kommer våra tjänster och flöden fortsätta som idag.

Sammanslagningen av de två bolagen ger ett ännu enklare samarbete med PayEx och en utökad tillgång till specialiserad kompetens inom betalnings- och finansieringslösningar. Ni som kund kan som tidigare känna Er trygga med våra tjänster.

 

Vill Ni veta mer?

Om Ni har frågor kan ringa Er kontaktperson hos PayEx, alternativt använda kontaktformuläret.

E-post

Ibland är det enklare att ta det skriftligt. Skicka oss ett mail, vi arbetar för att svara inom 24 timmar på vardagar.