PayEx logo

Information om fusionen och autogiro

PayEx Sverige AB, org.nr. 556174-3914, kommer gå samman med PayEx Credit AB, org.nr. 556735-5671. Det fusionerade bolaget tar över allt ansvar och befogenheter samt kommer att anta namnet PayEx Sverige AB.

 

Ert autogiromedgivande kommer fortsatt att vara giltigt

Ert autogiromedgivande, mot organisationsnummer 556174-3914, PayEx Sverige AB, kommer efter fusionen fortsatt att vara giltigt, men mot organisationsnummer 556735-5671, PayEx Sverige AB.

 

Den tjänst Ni har är densamma

Den tjänst Ni har med PayEx Sverige AB sedan tidigare är fortfarande densamma, men betalningen kommer att gå till det nya org.nr. 556735-5671. Ni behöver därmed inte göra något på grund av denna sammanslagning.

 

Säga upp Ert autogiromedgivande

Om Ni inte vill ha ett autogiromedgivande kopplat mot organisationsnummer 556735-5671, kan Ni säga upp Ert autogiromedgivande via Er Internetbank eller via kontakt med Er bank. Om Ni väljer att säga upp Ert autogiromedgivande kommer eventuell skuld att kvarstå, eftersom skulden i så fall inte regleras.

E-post

Ibland är det enklare att ta det skriftligt. Skicka oss ett mail, vi arbetar för att svara inom 24 timmar på vardagar.