PayEx logo

Styrelsen i PayEx

Styrelsen i PayEx Holding AB

 

Max Hansson

Max Hansson, Styrelseordförande & Ägare

Gotlänningen som övertog sin fars auktionsfirma. Startade Faktab 1972 för att ta hand om och effektivisera sina dåvarande kunders enformiga pappersarbete. Företaget har expanderat och Max är idag ägare till Nordens enda heltäckande koncern när det kommer till betalningar. Faktab har under resans gång bytt namn till PayEx och består nu av femhundra anställda i fyra länder.

Lars Stenberg

Lars Stenberg, Styrelseledamot

Jur. kand. och fil.kand. vid Lunds Universitet 1972. Började på Advokatfirman Lindahl 1978 där han arberade som advokat och delägare fram till 2008. Driver sedan 2009 egen advokatfirma. Styrelseuppdrag utöver PayEx­-koncernen: Aktiebolaget Amerix, H. Lunden Holding AB och TR Fastenings AB.

Raymond Klavestad

Raymond Klavestad, Styrelseledamot & CEO

Uppvuxen i Sarpsborg, bor numera i Oslo och har studerat IT, ekonomi och ledarskap. Har 25 års ledarerfarenhet inom betalningsbranschen; bland annat 15 år på BBS, numera Nets. Grundade eSolutions Group AS år 2000 där han var verksam som VD fram till 2005 då företaget köptes upp av PayEx. Verksam i PayEx-koncernen sedan 2005, numera som CEO och med styrelseposter i ett flertal av PayEx bolag.


Styrelsen i PayEx Sverige AB

 

Lars Stenberg

Lars Stenberg, Styrelseordförande

Jur. kand. och fil.kand. vid Lunds Universitet 1972. Började på Advokatfirman Lindahl 1978 där han arberade som advokat och delägare fram till 2008. Driver sedan 2009 egen advokatfirma. Styrelseuppdrag utöver PayEx­-koncernen: Aktiebolaget Amerix, H. Lunden Holding AB och TR Fastenings AB.

Thomas Engström

Thomas Engström, Styrelseledamot

Gotlänning med 25 års erfarenhet från Sparbanken/ FöreningsSparbanken/Swedbank; som lokal bankchef i Bohuslän, Värmland, Dalsland och Gotland samt ansvarig för bankens företagsmarknad i region Stockholm. Avgick i pension från banken 2013. Har också arbetat hos Sveriges Riksidrottsförbund och LRF Konsult. Nuvarande styrelseuppdrag utöver PayEx –koncernen: ordförande i Visby Tryckeri AB och Brf Appellen.

Monica Åsmyr

Monica Åsmyr, Styrelseledamot

Lång och bred erfarenhet från Sparbanken/Föreningssparbanken/Swedbank. Mer än 25 års erfarenheter av olika ledningsbefattningar såsom kontorschef, lokal bankchef, rörelsechef och biträdande regionchef. VD för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB under 6 år, då Monica också ingick i koncernledningen. Styrelseuppdrag utöver PayEx-koncernen; Swedbank Robur Fonder AB och Sparbanken Åtvidaberg.

Åke Holmqvist

Åke Holmqvist, Arbetstagarrepresentant

Född och uppvuxen på Gotland. Har tidigare arbetat med logistik inom Ericsson, Saab och Flextronics. Vidareutbildad inom redovisning och beskattning och arbetar idag som handläggare inom Omni-Channel-betalningar på PayEx.

Åke Holmqvist

Martina Lilja, Arbetstagarrepresentant

Systemutvecklare inom PayEx e-handelslösningar med lång tidigare erfarenhet av nordisk B2B-försäljning. Har innehaft styrelseuppdrag sedan mitten av nittiotalet inom bl.a. HSB, nuvarande styrelseuppdrag utöver PayEx innefattar Sveriges Motorcyklister SMC.

 


Företaget ser god bolagsstyrning, riskhantering samt intern styrning och kontroll som viktiga och centrala delar för att upprätthålla en sund och effektiv verksamhetsutövning. Bolagsstyrningen reglerar förhållandet mellan aktieägare, styrelse, VD, medarbetare och olika intressenter.

Det är styrelsen som fastställer principerna för bolagsstyrningen. Detta beskrivs i styrelsens arbetsordning. Företagets styrmodell syftar till att skapa en tydlighet och effektivitet i dess strävan att nå uppsatta mål. Det ligger i företagets intresse att verka för mångfald och ta tillvara olika erfarenheter, egenskaper och kunskaper.

Grunden för en god bolagsstyrning är att det finns tydliga mål, strategier och värderingar som är kända inom organisationen.

Företaget har en process för lämplighetsprövning av ledande befattningar inom företaget.