PayEx logo

Jobba på PayEx

Vill du bli en av oss? Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på PayEx och se våra lediga tjänster.

Jobba på PayEx

Vår vision är att alla förr eller senare ska betala via PayEx. Det är en ambitiös vision som visar att vi har en stark tro på oss själva. Vi drivs av hög servicegrad, innovationskraft och entreprenörsanda. PayEx framgång beror till stor del på att vi har engagerade och kompetenta medarbetare som tar ett stort ansvar. Med kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland och en kontinuerlig expansion är vi alltid intresserade av att komma i kontakt med personer med rätt profil.  Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Jobba på PayEx

Kompetensutveckling

Det är din drivkraft och dina intressen som är avgörande för hur din utveckling på PayEx kommer att bli. På PayEx finns ingen färdig mall för hur din karriär kommer att se ut. Utifrån rollbeskrivningar och individuella målplaner, som du och teamledaren tillsammans upprättar, säkerställer vi att du får förutsättningar i form av stöd och möjlighet att bygga på nödvändig kunskap. 

En karriär inom PayEx kan se ut på olika sätt. Kanske vill du specialisera dig inom ett område eller satsa på att utvecklas inom ledarskap? Ett alternativ kan vara att utvecklas genom att bygga på en bred kunskap utifrån PayEx olika affärsområden. Vi förväntar oss att du tar tillvara på de möjligheter som finns för att utveckla dig själv och din kompetens. Det gynnar dig och hjälper dig samtidigt att på bästa sätt bidra till PayEx affär.

Student

PayEx och Uppsala Universitet - Campus Gotland samarbetar inom flera olika områden. Exempelvis deltar PayEx i en gemensam samverkansgrupp med representanter från olika företag på Gotland och Uppsala Universitet - Campus Gotland. PayEx erbjuder även dig som student vid Uppsala Universitet - Campus Gotland möjlighet att skriva din examensuppsats om företaget liksom studiebesök.  Att arbeta i PayEx Studentpool kan vara ett bra sätt att lära känna PayEx inför framtiden.

Är du student och intresserad av att antingen skriva din examensuppsats hos oss eller komma på ett studiebesök? Kontakta oss gärna på hr@payex.com 

Lediga tjänster

Öppen ansökan

Du är alltid välkommen att skicka in en intresseanmälan och bli registrerad i PayEx CV-databas. Med din intresseanmälan kan du uppmärksamma oss på dig inför framtida lediga tjänster. Du fortsätter även som vanligt att aktivt söka utlysta tjänster.

I din intresseanmälan berättar du om dig själv, din utbildning och dina erfarenheter. Du kan när som helst logga in och uppdatera eller ta bort din intresseanmälan.

Inkomna intresseanmälningar läses fortlöpande. Har ingen ledig tjänst uppkommit efter sex månader kommer du att få en förfrågan om du vill ha ditt CV kvar hos oss.

Öppen ansökan

Din CV laddas upp i Easycruit. Om du saknar ett konto, klicka här för att upprätta (tjänsten är kostnadsfri).