PayEx logo

Företagsinformation

Här hittar du information om PayEx-koncernens olika bolag.

PayEx i Sverige

Swedbank PayEx Holding AB, org. nr. 556714-2798.
Kontor i Stockholm och Visby. Koncernens moderbolag.
Säte: Stockholm

PayEx Invest AB, org. nr. 556677-4781
Kontor i Stockholm och Visby. Förvaltar koncernens fastigheter mm. 
Säte: Stockholm

PayEx Sverige AB, org. nr. 556735-5671
Kontor i Stockholm och Visby. Kreditmarknadsbolag som utför koncernens samtliga finansiella tjänster. Erbjuder rating/billing, faktura- och reskontratjänster, PayEx Betalväxel mm. PayEx inkasso- och finansiella verksamhet bedrivs med auktorisation från Datainspektionen respektive Finansinspektionen.
Säte: Stockholm

Adress i Visby
S:t Hansplan 1
SE-621 88 Visby
+46 8 20 24 00
E-post: info@payex.com

Adress i Stockholm
Regeringsgatan 67
SE-111 56 Stockholm
Växel: +46 8 20 24 00
E-post: info@payex.com

Faktureringsadress
PayEx Sverige/Holding/Invest
c/o PayEx Sverige AB
Box 1236
621 23 Visby
e-post: levfaktura@payex.com


PayEx i Norge

PayEx Norge AS, org. nr. 979 315 503
Säte: Oslo. Erbjuder Fakturerings- och reskontratjänster, inkassotjänster, PayEx Betalväxel, mm.

Adress
Kongensgt 6, 0153 Oslo
Postboks 308, 0106 Oslo
Växel: +47 22 03 63 00
e-post: info@payex.com


PayEx i Danmark

PayEx Danmark A/S, org. nr. 70986914
Säte: Köpenhamn.  Erbjuder fakturerings- och reskontratjänster, inkassotjänster, samt andra betallösningar.

Adress
Kejsergade 2, 4. sal
DK-1155 København K
Växel: +45 3312 1030
e-post: info@payex.com


PayEx i Finland

PayEx Suomi Oy, org. nr. 215 68 11-3
Hemort: Lahti.  Erbjuder fakturerings- och reskontratjänster, inkassotjänster, samt andra betallösningar.

Adress
Askonkatu 9
15100 Lahti
PL 178
Växel: +358 20 140 4200
Fax: +358 (0) 10 835 9
E-post: info@payex.com

PayEx i korthet

Affärsidé

PayEx levererar heltäckande betalningslösningar till företag i Norden.

Vision

Förr eller senare ska alla betala via PayEx.

Strategi

Våra tjänster ska ha högsta kvalitet, säkerhet och pålitlighet. Vi drivs av hög servicegrad, innovationskraft och entreprenörsanda.

Grundat

1972

Ägare

Bolaget är sedan augusti 2017 ett helägt dotterbolag till Swedbank AB Publ

Antal anställda

Cirka 500

Kontor

Visby, Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Lahti

Tjänsteområden

Betallösningar för internet, mobil och fysisk handel, Kredit, Kundreskontra, Fakturering, Inkasso & Efterbevakning, Billing & CRM