PayEx logo

Välkommen till Kundservice

Välj din kategori nedan

Frågor & Svar om Faktura & Reskontra

Här hittar du svar på våra vanligaste frågor. För att öppna svaret klickar du på plustecknet. Välkommen att kontakta oss om du inte hittar det du letar efter.

Var kan jag hitta uppgifter om utbetalat belopp?

Utbetalt belopp redovisas i Redovisningsspecifikationen som ligger under fliken Rapporter i Onlineportalen. Klicka på länken Inbetalningar följt av Redovisningsspecifikation, välj önskat datum.

När betalas pengarna ut?

Utbetalning sker på redovisningsdagen.

Hur kan jag se status på obetalda fakturor?

I Onlineportalen klickar du på fliken Fakturor, avancerad sökning, väljer Aktiva förfallna i listan vid Visa. Listan anger med olika kravkoder hur långt fakturorna har gått i kravrutinen. Kravkoderna finns förklarade under knappen Hjälp.

Kunden säger sig ha betalat men inget är registrerat på fakturan. Hur gör jag?

Be kunden sända in ett kvitto till oss. Mailadressen finns på påminnelsen. Kontrollera först att de betalat till det bankgironummer som finns angivet på fakturan.

Kund undrar varför en faktura är delbetald

Logga in i PayEx Online och kontrollera den notering som finns på fakturan.

Kunden har fått betalt direkt till sitt eget konto istället för till PayEx

Pengarna skall föras över till PayEx bankgiro (som står på fakturan) med angivet fakturanummer

Fakturan står som Fullbetald eller Avslutad i PayEx online, men vad ska göras med de resterande kostnader som ligger kvar?

Går ej att ta bort, men fakturan är avslutad och inget mer kommer att krävas av slutkunden

Varför har en utlandsbetalning inte blivit returnerad till inbetalaren?

PayEx behöver IBAN & SWIFT för återbetalning och inväntar svar på vår brevförfrågan till inbetalaren.

Varför har det gått en påminnelse trots att det finns en kreditfaktura som tar ut debetfakturan ?

Det sker Ingen kvittning  per automatik hos PayEx. Antingen får kunden kvitta i PayEx online eller så kan slutkunden göra en ”nollbetalning” av debetfakturan där kreditfakturan används.

Vi har inte fått utbetalning av våra pengar idag.

Se i PayEx Online/ Startsidan. Där finns ev meddelande om försening. Finns inget meddelande kommer utbetalningen under förmiddagen

Vad betyder statuskoderna på fakturorna i PayEx Online?

De vanligaste är "0" (Ingen påminnelse har skickats) "10"  (Påminnelse har skickatspå fakturan) "30" (Inkassokrav har skickats på fakturan). För övriga koder se länken "Hjälp" i PayEx Online och ta del av avsnittet "Kravkoder".

Hur gör jag för att reglera en kreditfaktura?

Sök upp kreditfakturan i PayEx Online. Klicka på länken "Reglera kreditfaktura" och följ anvisningarna.

Hur gör jag för att olikvidera en faktura?

Sök upp fakturan i PayEx Online. Klicka på länken "Olikvidering" och följ anvisningarna. Observera att en belånad/pantsatt faktura inte får olikvideras. Har du några frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss.

Hur gör jag för att stoppa en faktura?

Sök upp fakturan i PayEx Online. Klicka på länken "Anstånd/Stopp och följ anvisningarna.

Vi får inte den utbetalning av fakturabelåningskredit vi förväntat oss?

Kontakta din PayEx Support. Avvikelser i kreditvillkor behöver stämmas av med er bank.

Autogiro - Varför har fakturan inte skickats med Autogiro?

Kontrollera CUSIN-fil. Titta på vad ni angivit, om ni angivit "0/F" (False) så skickas fakturan utan Autogirobetalning och istället skickas med ett inbetalningskort. Om ni istället angivit "1/T" (True) så skickas fakturan med Autogirobetalning. 

Autogiro - Vad har kund för status? Finns det någon koppling?

Detta kan kontrolleras via PayEx Online. Ni loggar in via brickan där ni sedan söker fram kunden och tar fram kundbilden i reskontran. Om kund har/har haft en autogirokoppling finns det med rubriken "Autogiro / E-faktura" som finns i vänsterspalten. Tryck på denna länk, detta tar er till sidan som visar dagslägets status samt koppling. Det går även att se på kundbilden vid fet stild rubrik: "Inbetalningssätt".

Autogiro - Hur makulerar jag kopplingen?

Själva kopplingen måste kunden själv avsluta via sin bank. Vi kan på er begäran ändra kundens status dock innefattar detta endast distributionssättet, detta innebär att koppling fortfarande kan kvarstå hos banken.

E-faktura (E-giro) - Vad har kund för status? Finns det någon koppling?

Detta kan kontrolleras via PayEx Online. Ni loggar in via brickan där ni sedan söker fram kunden och tar fram kundbilden i reskontran. Om kund har/har haft en e-girokoppling finns det med rubriken "Autogiro / E-faktura" som finns i vänsterspalten. Tryck på denna länk, detta tar er till sidan som visar dagslägets status samt koppling. Det går även att se på kundbilden vid fet stild rubrik: "Inbetalningssätt". Detta går även att kontrollera gentemot fakturans distributionssätt som är "94"för E-giro.

Hur uppdaterar jag kundens uppgifter?

Kundens uppgifter skall uppdateras via CUSIN- eller KU-fil.

Kan ni söka på om kund har betalat?

Kontrollera först med kunden till vilket Bank-/Plusgiro de har betalat till, samt vilket referens-/fakturanummer de har angivit vid betalningen. Kontrollera även vilket belopp kunden har betalat samt datumet som betalningen är gjord på. Är samtliga uppgifter korrekta men betalningen fortfarande inte finns på fakturan ber vi er vänligen att skicka ett kvitto/underlag till oss.

Telefon

Välkommen att ringa oss på vardagar kl 08-17. För snabbare service ber vi dig att ha dina uppgifter tillhands. Logga in i PayEx Online för att se era kontaktvägar

PayEx Online

E-post

Ibland är det enklare att ta det skriftligt. Skicka oss ett mail, vi arbetar för att svara inom 24 timmar på vardagar.